In Touch

Jesteśmy dla Ciebie

Z hotelu powstanie dom dziecka – szukają wykonawcy tych prac

Powiat Rzeszowski szuka wykonawcy robót budowlanych, polegających na adaptacji istniejącego budynku przy ul. Kościuszki w Tyczynie na potrzeby Domu Dziecka i Młodzieży.

Obecnie, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Dom Dziecka i Młodzieży pod nazwą “Przystań” znajduje się w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 149. W tym samym budynku znajduje się także Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza i Zarząd Dróg Powiatowych. Sam budynek jest niewielki.

Zgodnie z art. 106 ust. 2a ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), dom dziecka nie może mieścić się na jednej nieruchomości, ani w jednym budynku z wymienionymi w tym przepisie instytucjami zapewniającymi całodobową opiekę. Wśród nich są m.in. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz izby wytrzeźwień.

Stąd Rada Powiatu Rzeszowskiego zdecydowała się zakupić budynek w Tyczynie, Starostwo zaś na utworzenie w nim nowego domu dziecka. Budynek przy ul. Kościuszki 26 (w Tyczynie) to dawny hotel “Porta”. Czeka go zatem gruntowna przebudowa i zmiana sposobu użytkowania. Inwestycja polegająca na zmianie sposobu jego użytkowania to kilkaset tysięcy złotych.

Szczegóły przetargu znajdują się tutaj.

Przepis wszedł w życie w październiku 2016 r., przy czym uchwalona wtedy nowelizacja ustawy o pieczy wprowadziła jednocześnie okres przejściowy dla samorządów, które nie spełniały w tamtym momencie wymogu zakazu wspólnego lokalizowania placówek. Na jego mocy mają one czas do 31 grudnia 2021 na przeniesienie domów dziecka do innych budynków (bądź tych jednostek wskazanych w art. 106 ust. 2a). Jeśli tego nie zrobią, to po 1 stycznia 2022 r. placówka opiekuńczo-wychowawcza nie będzie mogła działać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *