In Touch

Jesteśmy dla Ciebie

Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie wspierające nowoczesne doradztwo zawodowe.

Współczesny świat zmienia się dynamicznie. Globalizacja, zjawiska demograficzne oraz nowoczesne technologie w istotny sposób wpływają na rynek pracy. Przed dużymi wyzwaniami stoją dziś pracodawcy, ale i tym samym pracownicy. Jak zatem odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Ważną rolę odegrać mogą tu doradcy zawodowi.


Doradztwo zawodowe i jego wyzwania


Przełomowe zmiany, które są siłą napędową wzrostu, jednocześnie stwarzają wiele możliwości, ale przynoszą też sporo trudności. Zapotrzebowanie na nowe kompetencje, różne formy edukacji, uczenie się przez całe życie, czy świadome kreowanie ścieżek kariery powodują zwiększone zainteresowanie wsparciem doradców.
Niecodzienna sytuacja, z jaką obecnie się zmagamy w kontekście pandemii ma, i jeszcze będzie miała, w dłuższej perspektywie czasowej znaczący wpływ na decyzje uczestników rynku pracy. Będzie ona oddziaływać zarówno na pracodawców, pracowników chcących (lub zmuszonych) przekwalifikować się, jak i osoby rozpoczynające życie zawodowe.
Aktualnie zatrudnionym nie wystarczy już wykształcenie zdobyte w czasach szkolnych. Uczenie się przez całe życie oraz elastyczność powinny być wręcz nieodzowną częścią życia każdego, kto chce pozostać aktywny zawodowo. Trzeba umiejętnie dostosować się do rosnących wymagań i oczekiwań.
Gdy patrzymy na osoby dopiero rozpoczynające pracę, okazuje się, że młodzi Polacy “mają problemy ze zidentyfikowaniem swojego miejsca na rynku pracy – myśląc o przyszłości, czują się nieco zagubieni, nie wiedzą, gdzie i jak szukać informacji na temat rynku pracy. Blisko 1/4 osób młodych nie ma «pomysłu na siebie» – nie jest pewna, jaką pracę chciałaby wykonywać w przyszłości i szuka swojej ścieżki zawodowej” – czytamy w raporcie
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań, z kwietnia 2019 roku opracowanym na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji.
W związku z tym, że zadaniem doradców jest przygotowywanie do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości, ich wsparcie może okazać się nieocenione. Dlatego tak ważne jest, aby i oni, mając świadomość przemian, bazowali na najnowszych trendach oraz korzystali z szerokiego wachlarza metod i narzędzi wspierających klientów w budowaniu ich dróg rozwoju.

ZSK – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego

W jaki zatem sposób udoskonalać usługi z zakresu doradztwa? Jakie narzędzia wpływać mogą na zwiększenie efektywności związanej z aktywizacją i planowaniem ścieżek kariery?
Z pewnością na tle rozwiązań wyróżnia się Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), który jest narzędziem polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie. Stanowi odpowiedź na rosnące znaczenie edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego. ZSK daje nowe możliwości osobom świadczącym usługi w obszarze poradnictwa. Z powodzeniem powinien być wykorzystywany we współpracy z tymi, którzy budują swoje ścieżki rozwoju.

Publikacja Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego. Rekomendacje dotyczące roli doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK opracowana przez zespół ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych, stanowi źródło rzetelnej wiedzy i dobrych praktyk (link tutaj). W dokumencie wskazano ZSK jako odpowiedź na intensywne zmiany zachodzące na rynku pracy, również w kontekście szeroko rozumianego poradnictwa całożyciowego.

Zaprezentowane w opracowaniu wnioski są owocem zarówno przeglądu literatury, jak i skrupulatnej analizy danych z przeprowadzonych badań, raportów oraz ekspertyz związanych z funkcjonowaniem systemu doradztwa w Polsce jak i innych krajach. Dodatkowo, szansą na przedyskutowanie proponowanych rozwiązań były organizowane spotkania konsultacyjne z doradcami zawodowymi pracującymi w szkołach różnego typu oraz pracownikami publicznych służby zatrudnienia.
W nowej rzeczywistości zmienia się również i rola doradcy, który podążając za trendami, korzysta z efektywnych narzędzi ułatwiających skuteczne wsparcie. Dotyczy ono każdego etapu współpracy zarówno z uczniami, jak i osobami już zatrudnionymi. Zatem przybliżona publikacja oraz znajomość Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wydają się być wręcz nieodzownymi elementami pracy nowoczesnego doradcy.

Dowiedz się więcej o ZSK

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat funkcjonowania i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji, zachęcamy do kontaktu z doradcami regionalnymi na Podkarpaciu:  Aneta Czarniecka, tel. 573 444 577, e-mail: a.czarniecka@ibe.edu.pl lub Wojciech Jaślar, tel. 573 444 578, e-mail: w.jaslar@ibe.edu.pl Od doradców uzyskać można również informacje na temat bezpłatnych seminariów regionalnych lub webinariów przybliżających ZSK. Więcej informacji na: www.kwalifikacje.edu.pl  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *